اولین شب شعر آیینی نغمه های کویر

اولین شب شعر آیینی نغمه های کویر

اولین شب شعر آیینی نغمه های کویر با حضور شاعران برجسته کشور و استان در روز دوشنبه ۸ مهر ساعت ۲۰:۰۰ در سالن  جوادی بیمارستان شهید صدوقی برگزار میشود.