اولین شب شعر آیینی نغمه های کویر

اولین شب شعر آیینی نغمه های کویر


اولین شب شعر آیینی نغمه های کویر

اولین شب شعر آیینی نغمه های کویر با حضور شاعران برجسته کشور و استان در روز دوشنبه ۸ مهر ساعت ۲۰:۰۰ در سالن  جوادی بیمارستان شهید صدوقی برگزار میشود.