اولین جشنواره ملی پارچه فجر

اولین جشنواره ملی پارچه فجر


اولین جشنواره ملی پارچه فجر

اولین جشنواره ملی پارچه فجر با شعار  "ضیافت رنگ و نقش اندیشه" و گام نخست جشنواره افتتاح اولین گالری شهری در شهر جهانی یزدمی باشد. این جشنواره سه شنبه  18 تیرماه ساعت 21  در گذر فرهنگ و هنر مازاریها برگزار میشود.