اولین جشنواره خوشمزه های سالم

اولین جشنواره خوشمزه های سالم


اولین جشنواره خوشمزه های سالم

 اولین جشنواره خوشمزه های سالم به همراه برنامه های شاد و متنوع تا ۲۳ آبان ماه مهلت ثبت نام جشنواره میباشد و در تاریخ ۲۹ آبان ماه تا ۱ آذرماه ساعت ۱۷ الی ۲۲ در نمایشگاه های بین المللی استان یزد برگزار میشود.