اولین بازارچه هنری یزد

اولین بازارچه هنری یزد


اولین بازارچه هنری یزد

اولین بازارچه هنری یزد همراه با نمایش خیابانی،غرفه های سرگرمی، خوراکی و... از تاریخ  30 الی 31 مردادماه _ ساعت ۱۸ تا ۲۳ درجنب پردیس سینما تک برگزار میشود.