اهمیت "آموزش شهروندی" در کنترل مصرف گرایی شهروندان در حوزه برق شهری

اهمیت "آموزش شهروندی" در کنترل مصرف گرایی شهروندان در حوزه برق شهری


اهمیت "آموزش شهروندی" در کنترل مصرف گرایی شهروندان در حوزه برق شهری

در دیدار عباس ملازینلی با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد مطرح شد؛

اهمیت "آموزش شهروندی" در کنترل مصرف گرایی شهروندان در حوزه برق شهری

عباس ملازینلی رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری با آرش نواب مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد دیدار کرد.
در این دیدار، آرش نواب مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ضمن قدردانی از عملکرد سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، با اشاره به مشکلات حوزه برق شهری و مصرف گرایی شهروندان، بر اهمیت نقش آموزش شهروندی در مدیریت مصرف برق تاکید کرد.
شایان ذکر است در این نشست پیرامون افزایش همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان یزد و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری به ویژه ایفای نقش مضاعف واحد آموزش شهروندی این سازمان در حوزه مصرف برق، بحث و تبادل نظر شد.