اهدای خون بمناسبت روز جهانی اهدای خون

اهدای خون بمناسبت روز جهانی اهدای خون


اهدای خون بمناسبت روز جهانی اهدای خون

برنامه نذر خون به مناسبت روز جهانی اهدای خون روز دوشنبه مورخ 27 خرداد ماه  با حضور هنرمندان استانی در سازمان انقال خون برگزار میگردد.