انواع آتش سوزيها و روش اطفاء آنها

انواع آتش سوزيها و روش اطفاء آنها


انواع آتش سوزيها و روش اطفاء آنها

 

خاموش كردن آتشها:
تمامي مواد قابل اشتعال را كه دچار آتش سوزي شده باشند به يك طريق و يك روش نمي توان خامش كرد. آب تحت فشار كه براي آتش سوزيهاي خشك و خاكستردار مانند: چوب- مقوا وكارتن مفيدواقع مي شود. براي آتشهاي نفتي نه تنها مفيد نيست بلكه باعث پخش شدن مايعات مشتعل و گسترش آتش سوزي مي گردد.
در آتش سوزيهاي برقي اگر آب بكار رود و بخصوص اگر آب داراي املاحي باشد خطر برق گرفتگي وهمچنين تركيدن قسمتهاي داغ موتورها و گسترش آتش سوزي وجود دارد.
در آتش سوزي انسان با وجود اينكه از تظر طبقه بندي جزوء آتشهاي خشك وخاكستر دارمحسوب مي شودريختن آب روي مصدوم ايجاد صدمات جبران ناپذير مي كند .چون خاموش كردن همه آتشها بعلت متغيير بودن سوخت با يك
روش و يك طريقه ميسر نمي باشد لذا آتشها را به چهار نوع تقسيم شده اند:
1- آتش سوزي جامدات
2-آتش سوزي مايعات قابل اشتعال
3- آتش سوزي برق
4-آتش سوزي گازها

آتشهاي نوع اول: جامدات

بيشتر وسائلي كه روزانه با آن سر و كار داريم مانند ميز و صندليهاي چوبي- درها- فرش و اكثر وسايل موجود در منازل جزوء آتشهاي نوع اول محسوب مي شوند. در شهر كتابخانه ها- كتاب فروشيها- خواربار فروشيها- فروشگاههاي پارچه و فرش – نوشت افزار و... همه از همين نوع مي باشند. دركارگاهها و كارخانجات- انبارهاي مقوا- كارتن - قماش- چوب و محصولات چوبي يا مقوا همه جزوء آتشهاي نوع اول مي باشند كه خشك و خاكستر دار هستند.
موثرترين وارزانترين و فراوانترين ماده اطفاءبراي سردكردن
و خاموش كردن آتشهاي نوع اول آب مي باشد.
تحت شرايط حريق آب بصورت جريان مستقيم(جت) براي عبور و نفوذ آن ويا بصورت اسپري با زاويه باز جهت گرفتن گرما از مواد جامد قابل اشتعال معمولي مانند: چوب- كاه- كاغذ- مقوا وديگر موادي كه در ساختمانها و يا تزئينات ساختمان بكار مي روند استفاده مي شود.

آتشهاي نوع دوم: مايعات

مايعات قابل اشتعال كه بيشتر از فراورده هاي نفتي تشكيل شده اند و در حجم كم در بخاريها- آبگرمكن- باك اتومبيلها و مانند آن وجود دارد.
هرگز آب روي مايعات مشتعل نريزيد زيرا باعث پخش شدن و انتشار آتش خواهد شد.
براي اطفاء حريق مايعات قابل اشتعال بايستي از روش
قطع اكسيژن (خفه كردن) استفاده شود.
بهترين ماده اطفاء براي اين نوع از حريقها كف مي باشد در غير اينصورت بايستي براي اطفاء حريق از انواع خاموش كننده هاي پودري استفاده نماييد.

آتشهاي نوع سوم: برق

آتش سوزيهاي ناشي از برق در كارگاهها و كارخانجات خسارت زيادي ببار مي آورد و دستگاهها يا ماشين آلات گران قيمت پس از سوختن به جريان توليد لطمه مي زند.
حرارت ناشي ازاتصال سيمهاي برق بقدري زياد است كه باعث ذوب شدن سيمها گرديده و با پيشروي خود همه چيز را به آتش مي كشاند.
آتش سوزي ممكن است بعلت فشار اضافي روي مدار برق وگرم شدن سيمها يا اتصالها ويا بعلت نقص فني دستگاهها وابزارهاي برقي و پوسيدگي عايق روي سيمها پديد آيد.
براي اطفاء حريق وسايل برقي و تابلوهاي برقي ضمن قطع برق بايستي از روش خفه كردن استفاده شود.
بهترين ماده اطفاء براي حريق لوازمات الكتريكي و الكترونيكي گاز دي اكسيد كربن ميباشد.

آتشهاي نوع چهارم : گازها

گازهاي قابل اشتعال در تماس با هوا و اكسيژن آمادگي كامل براي مشتعل شدن دارند بنحوي كه حتي يك جرقه كافي است و احتياج به شعله نيست.
فرق گاز و بخار در اينست كه گاز در درجه حرارت و فشار عادي بحالت گاز مي باشد و در صورتيكه بخار نتيجه گرم شدن موادي است كه دردرجه حرارت وفشار عادي بصورت مايع يا جامد مي باشد ولي از نظر آتش سوزي يا انفجار هر دو يك كيفيت را دارند.
درمنازل واماكن از دونوع گاز قابل اشتعال بعنوان سوخت استفاده مي نمايند:.
الف- گاز شهري:مخلوطي ازگازهاي متان واتان بوده وچون چگالي آنها نسبت به هوا گمتر بوده به گاز سبك مشهور گرديده است.
ب- گاز مايع: كه مخلوطي از گازهاي پروپان و بوتان بوده و چون چگالي آنها نسبت به هوا بيشتر است به گاز سنگين مشهور مي باشد.

آتش سوزي و انفجار دراثر نشت گاز:

دراينگونه حوادث ابتدا به عللي گاز نشت مي كند وفضاي آشپزخانه وقسمتي از منزل را فرا مي گيرد و سپس عاملي مانند جرقه و يا شعله اي بسيار كوچك كافي است تا گاز را مشتعل سازد و سبب انفجار و آتش سوزي شود.
اين علل عبارتند از :
1– مهار نكردن شيلنگ وسايل گاز سوز توسط بست فلزي.
2 – استفاده از شيلنگهاي طولاني ودر معرض حرارت قراردادن آنها.
3 – فرسوده و غير استاندارد بودن شيلنگها.
4 – درپوش نداشتن شيرهاي مصرفي كه از آنها استفاده نمي شود.
5 – دخالت افراد بي اطلاع درتعمير و دستكاري وسايل گاز سوز.
6 – استفاده از وسايل گاز سوز غير استاندارد و غير مجاز.

گاز زدگي – گاز گرفتگي :

اينگونه از حوادث معمولا دراثر نداشتن دودكش مناسب و يا گرفتگي لوله دودكش براي وسايل گاز سوز بويژه وسايلي نظير بخاري و آبگرمكن و يا فقدان تهويه كافي در اطاقي كه دستگاه گاز سوز در آن قراردارد . اتفاق مي افتد . سوختن ناقص گاز. تجمع گازهاي مسموم كننده و كمبود اكسيژن سبب مي شود افراديكه در چنين فضاهايي تنفس مي كنند . دچار مسموميت يا گاز گرفتگي شوند .