انتصاب مهندس امین مقدم به عنوان عضو هیئت رئیسه سبک الیت کیک بوکسینگ ایران

انتصاب مهندس امین مقدم به عنوان عضو هیئت رئیسه سبک الیت کیک بوکسینگ ایران


انتصاب مهندس امین مقدم به عنوان عضو هیئت رئیسه سبک الیت کیک بوکسینگ ایران

پرسنل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد طی نامه ای ضمن تشکر و قدردانی از آقای مهندس جعفر امین مقدم  جهت حمایت های بی دریغ ایشان از سازمان فرهنگی ورزشی،

انتصاب وی به عنوان عضو هیئت رئیسه سبک الیت کیک بوکسینگ جمهوری اسلامی ایران را از طرف آقای اردشیر داوطلب، بنیانگذار و رئیس این سبک تبریک گفته و برای ایشان در تمامی

زمینه ها آرزوی موفقیت کردند.