انتصاب محمد رضا پیرنیا به عنوان سرپرست هیئت بدمینتون شهرستان یزد

انتصاب محمد رضا پیرنیا به عنوان سرپرست هیئت بدمینتون شهرستان یزد


انتصاب محمد رضا پیرنیا به عنوان سرپرست هیئت بدمینتون شهرستان یزد

به  گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ، در نشستی که با حضور پیر نیا مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد،  فتح آبادی پور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد، ، سید عربی رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان یزد، میررکنی دبیر هیئت بدمینتون شهرستان یزد، زارع زاده نایب رئیس هیئت بدمینتون شهرستان یزد و یوسفی مسئول امور ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری برگزار شد، داود فتح آبادی پور طی حکمی محمدرضا پیر نیا را به سمت سرپرست هیئت بدمینتون شهرستان یزد منصوب کرد.