انتصاب روابط عمومی جدید سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

انتصاب روابط عمومی جدید سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد


انتصاب روابط عمومی جدید سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

با حکم رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد ، مسئول جدید روابط عمومی این سازمان منصوب شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد؛ علیرضا ارشادی فر، با حکم، عباس ملازینلی، به عنوان مسئول روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد معرفی و منصوب شد.

 

در این حکم آمده است:

با استعانت از خداوند متعال ، با عنایت به تصویب و ابلاغ اساسنامه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی ، نظر به توان، تجربه و سوابق کاری که از شما سراغ دارم بموجب این ابلاغ به سمت مسئول روابط عمومی منصوب می شوید.

امید است در ظل توجهات حضرت حق و در راستای تحقق اهداف و اجرای برنامه ها ، در چهار چوب ضوابط و مقررات مندرج در اساسنامه سازمان همچون گذشته موفق و سربلند باشید.