انتصاب روابط عمومی جدید سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

انتصاب روابط عمومی جدید سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد


انتصاب روابط عمومی جدید سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

  با حکم شهردار یزد، مسئول جدید روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد منصوب شد.  

 

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد؛ محمدعلی محتشمی نیا، با حکم محمدرضا عظیمی زاده، شهردار یزد، به عنوان مسئول روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد معرفی و منصوب شد.

 

لازم به ذکر است، محتشمی نیا هنرمند، خطاط و خواننده یزدی است که پیش از این به مدت 9 سال در امور روابط عمومی و پیگیر  ویژه حوزه شهردار یزد فعالیت داشته است.

 

در این حکم آمده است:

با استعانت از خداوند متعال و نظر به سوابق کاری، به موجب این ابلاغ مسئول روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی  ورزشی شهرداری یزد منصوب می شوید تا زیر نظر رئیس سازمان به انجام وظایف محوله و پیشبرد امور با هدف تنظیم ارتباطات سازمان بپردازید. امید است در ظل توجهات حضرت حق در راستای تحقق توجهات حضرت حق در راستای تحقق اهداف سازمان موفق باشد.

انتهای پیام/ش