آموزش_شهروندی

آموزش_شهروندی


آموزش_شهروندی

#آموزش_شهروندی
 
♻️♻️♻️ به همت #سازمان_فرهنگی_اجتماعی_ورزشی_شهرداری_یزد آموزش مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدأ ویژه مادران دانش آموزان دبستان زینب محله خیرآباد برگزار شد.