آموزش برنامه نویسی

آموزش برنامه نویسی

 دوره آموزشی آنلاین ۲ ماهه ، مهارت برنامه نویسی، بازی سازی و ساخت انیمیشین به زبان ساده با رویکرد آموزش شهروندی
ویژه کودکان ۹تا۱۵ سال
نحوه ثبت نام: Becode.ir