المان های نوروزی یزد از دریچه دوربین

المان های نوروزی یزد از دریچه دوربینواحد زیباسازی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، با نصب المان‌های نوروزی جلوه زیبایی از هنر و زیبایی‌شناسی را در ایام نوروز به یزد القا کرد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد؛ با فرا رسیدن بهار همه به فکر آغازی نو، چه در  زندگی و چه در مسائل ظاهری هستند. هر سال هنگامی که ما مشغول خانه‌تکانی و نظافت محل زندگی خود هستیم، شهرداری شهر ما نیز برنامه‌‌هایی برای زیباسازی شهر ما انجام می‌دهد.

 

در این راستا، واحد زیبا سازی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، با همکاری هنرمندان، با نصب المان‌های نوروزی جلوه زیبایی از هنر و زیبایی‌شناسی را در ایام نوروز به یزد القا کرد.

 

انتهای پیام/ش