اقدامی رفاهی و ورزشی برای بانوان پرسنل شهرداری یزد

اقدامی رفاهی و ورزشی برای بانوان پرسنل شهرداری یزد


اقدامی رفاهی و ورزشی برای بانوان پرسنل شهرداری یزد

 

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد؛ حسینی سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد با اعلام خبر فوق افزود: با عنایت به تاکید و فرموده مقام معظم رهبری که  "امر به ورزش ،امر به معروف است " و در جهت بالارفتن روحیه کاری پرسنل خدوم شهرداری این اقدام پیگیری و محقق شد .

وی در ادامه افزود:متاسفانه شهرداری با بیش از 700 نیروی کاری از کمترین امکانات رفاهی تفریحی برخوردار است و کمترین خدمات رفاهی شامل حال این عزیزان شده است .

وی با اشاره به اینکه یکی از وظایف سازمان فرهنگی ورزشی توجه به وضعیت رفاهی و ورزشی پرسنل شهرداری است، افزود: ارائه خدمات فرهنگی ورزشی به پرسنل شهرداری در دستور کار این سازمان قرار دارد و امیدواریم با عنایت ویژه شورای اسلامی شهرامور زیربنایی برای ارائه خدمات مناسب و درخور شان این پرسنل شریف برداریم.

وی ابراز امید واری کرد: در آینده ای نزدیک امکان استفاده برادران از استخر را نیز فراهم کنیم وهرچند که خانواده بزرگ شهرداری یزد نیاز به توجه ای بیش از امکانات و مقدورات سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری دارد .