افزایش همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با پلیس راهنمایی و رانندگی استان

افزایش همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با پلیس راهنمایی و رانندگی استان


افزایش همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با پلیس راهنمایی و رانندگی استان

همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با پلیس راهنمایی و رانندگی استان افزایش می یابد

عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در دیدار با سرهنگ محمد پورشمسی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با تاکید بر اینکه همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری با پلیس راهنمایی و رانندگی، رفاه و آسایش شهروندان را در پی دارد، عنوان کرد: افزایش همکاری و تعاملات فرهنگ محور این دو نهاد که مستقیما با مردم در ارتباط اند ثمرات و دست آوردهای ارزشمندی دارد که موجبات آسایش شهروندان در زندگی شهری را فراهم می آورد.
وی در ادامه نسبت به همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با پلیس راهنمایی و رانندگی استان در حوزه آموزش شهروندی اعلام آمادگی کرد.
همچنین سرهنگ محمدپورشمسی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد در ادامه با اشاره به اینکه موفقیت پلیس در گرو تداوم هماهنگی و همکاری با شهرداری است، اظهار داشت: مجموعه پلیس به ویژه پلیس راهنمایی و رانندگی در عرصه های شهری نقاط مشترکی با شهرداری دارد که برای تحقق اهداف مشترک این دو نهاد، نیازمند تعاملات و همکاری ویژه ای با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد می باشیم.
وی با اشاره به لزوم ارائه آموزش های لازم ترافیکی به شهروندان و نقش موثر رویدادهای فرهنگی در تحقق این مهم، بیان داشت: امروزه در جوامع، ترافیک بخشی از اجتماع محسوب می شود که این موضوع در شرایط کنونی یزد معضل قابل توجهی را ایجاد کرده است که می بایست با ایراد برنامه ها و تبلیغات فرهنگی، آموزش های لازم را به شهروندان ارائه داد تا شاهد کاهش این مهم و کنترل مضاعف آن در معابر شهری باشیم.