افزایش همکاری جهاد دانشگاهی و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

افزایش همکاری جهاد دانشگاهی و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد


افزایش همکاری جهاد دانشگاهی و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

افزایش همکاری جهاد دانشگاهی و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

محمدرضا دهقانی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان یزد با حضور در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری، با عباس ملازینلی رئیس این سازمان دیدار کرد.
گفتنی است در این دیدار پیرامون افزایش همکاری معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان و واحد آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد بحث و تبادل نظر شد.