افتراق بین خبرنگاران فضای رسانه یزد را مسموم کرده است

افتراق بین خبرنگاران فضای رسانه یزد را مسموم کرده است


افتراق بین خبرنگاران فضای رسانه یزد را مسموم کرده است

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در دیدار با اعضای هییت مدیره خانه مطبوعات گفت: افتراق بین خبرنگاران فضای رسانه یزد را مسموم کرده است .

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در دیدار عصر امروز اعضای هیپت مدیره خانه مطبوعات با ملازینلی رییس سازمان گفت: بنیاد خانه مطبوعات باید تقویت شود. انتظار می رود خانه مطبوعات به برگزاری نشست های خبری دستگاه های دولتی انسجام ببخشد. این مهم اتفاق نمیافتد مگر آنکه افتراق بین خبرنگاران را به وسیله مرجع تخصصی مستقل و ایستا مدیریت کنیم.

ملازینلی خطاب به اعضای هیپت مدیره خانه مطبوعات یزد گفت: انتظار می رود با استفاده از ظرفیت های موجود انسجام این خانه را بصورت کارشناسی شده تضمین کنید.

در ادامه این دیدار  صادقپور رییس هیئت مدیره خانه مطبوعات نیز با بیان مطالبی گفت: برای سال 97 ساماندهی مطبوعات و پایش خبرنگاران فعال استان را در دستورکار داریم و خرسندیم که مجموعه شورای شهر و شهرداری یزد در این زمینه حمایت خود را اعلام نموده اند. هدف ما رفع مسمومیت های فضای رسانه استان است.