افتتاح پيست اسكيت پارك بزرگ شهر

افتتاح پيست اسكيت پارك بزرگ شهر


افتتاح پيست اسكيت پارك بزرگ شهر

به گزارش روابط عمومي سازمان،پيست اسكيت پارك بزرگ شهر به همت سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري و با حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد ،نماينده تربيت بدني و مدير سازمان افتتاح شد.

مهندس عسكري سرپرست سازمان فرهنگي ورزشي ضمن تأكيد بر اهميت ورزش در بين جوانان و نوجوانان افزود:در تمامي محلات شهر يزد بايد مكان هايي جهت ورزش جوانان ايجاد كنيم كه اين برنامه در دستور كار سازمان قرار دارد ايشان همچنين با اشاره به جايگاه ورزش در بين افراد جامعه افزود هنگامي جامعه زنده و پركار خواهد بود كه ورزش در اولويت كارهاي روزمره آنها قرار گيرد.

در ادامه حجه الاسلام مطهريان رياست محترم شوراي اسلامي شهر ستان يزد گفت ورزش هدف نيست وسيله است و افراد براي اينكه سلامتي خود را حفظ كرده و و بدني سالم داشته باشند بايد ورزش كنند تا بتوانند به مردم و جامعه خود بهتر خدمت كنند.ايشان افزودند: اگر بخواهيم عبادت خوبي داشته باشيم و در معنويات رشد كنيم بايد ورزش را فراموش نكنيم در ادامه ايشان با اشاره به اينكه فرزندانمان امانتي نزد ماهستند افزود خانواده ها بايد در كنار تربيت فرزندان خود به سلامتي آنها هم اهميت بدهند .

در ادامه از يكي از ورزشكاران مدال آور اين رشته توسط شوراي اسلامي شهر، سازمان فرهنگي ورزشي و همچنين تربيت بدني تقدير و تشكر به عمل آمد در پايان پس از افتتاح پيست اسكيت توسط حجه الاسلام مطهريان  اسكيت سواران به حركات نمايشي پرداخته و به همراه اعضاي شوراي شهر و مسئوولين عكس بياد ماندني گرفتند.

پايان خبر