افتتاحیه نمایشگاه و جشنواره ازدواج از دریچه دوربین


شب گذشته، جشنواره و نمایشگاه ازدواج با حضور مسئولین استانی در یزد افتتاح شد.