افتتاحیه نمایشگاه و جشنواره ازدواج از دریچه دوربین

افتتاحیه نمایشگاه و جشنواره ازدواج از دریچه دوربینشب گذشته، جشنواره و نمایشگاه ازدواج با حضور مسئولین استانی در یزد افتتاح شد.