افتتاحیه دومین دوره المپیاد استعداد های برتر فوتوالی

افتتاحیه دومین دوره المپیاد استعداد های برتر فوتوالی


افتتاحیه دومین دوره المپیاد استعداد های برتر فوتوالی

 افتتاحیه دومین دوره المپیاد استعداد های برتر فوتوالی کشوربه میزبانی شهر جهانی یزد،  پنجشنبه 7 شهریورماه ساعت 11 صبح در سالن شهید صدوقی برگزار میشود.