افتتاحیه دومین دوره المپیاد استعداد های برتر فوتوالی

افتتاحیه دومین دوره المپیاد استعداد های برتر فوتوالی

 افتتاحیه دومین دوره المپیاد استعداد های برتر فوتوالی کشوربه میزبانی شهر جهانی یزد،  پنجشنبه 7 شهریورماه ساعت 11 صبح در سالن شهید صدوقی برگزار میشود.