آغاز داوری اولین جشنواره تولیدات فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

آغاز داوری اولین جشنواره تولیدات فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد


آغاز داوری اولین جشنواره تولیدات فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

 
 
 داوری اولین جشنواره تولیدات فرهنگی، اجتماعی ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی یزد آغاز و آثار تولیدی در بخش پوستر، آرم و لوگو باحضور داوران مطرح استانی و کشوری مورد بازبینی و ارزیابی قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، اولین جشنواره تولیدات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی سازمان با توجه به تولید آثار فاخر و ارزشمند در سالهای اخیر، برای فراهم کردن فرصت تماشای مجدد و ارزیابی کیفیت آثار،  برگزاری می شود. در نظر است با برگزاری این جشنواره، فرصت ویژه‌ای برای بازنگری و بازپخش آنها ایجاد شود. این در حالی است که بسیاری از این تولیدات محدودیت زمانی برای انتشار ندارد.
 
هدف از برگزاری این جشنواره،  ارزیابی کیفیت آثار هنرمندان و عوامل تولید این آثار با داوری متخصصان امر است که قطعا ارتقای سطح کیفیت محتواهای تولیدی سازمان را به دنبال دارد.
گفتنی است؛ اولین جشنواره تولیدات فرهنگی، هنری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد قرار است از ۲۶ اردیبهشت تا ۲۶ خرداد با پخش و ارائه آثار تولید شده از صفحات مجازی یزد و کشور، برگزار می شود.