آغاز جشنواره نوروز یزد از نگاه دوربیناولین جشن از جشنواره «نوروز یزد» ،امشب همراه با برنامه های شاد در پارک شهدای هفتم تیر برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد؛ ولین جشن از جشنواره «نوروز یزد» ،امشب همراه با برنامه های شاد در پارک شهدای هفتم تیر برگزار شد.

ا

انتهای پیام/ش