آغاز برنامه های هفته المپیک با برنامه ویژه جانبازان و معلولین

آغاز برنامه های هفته المپیک با برنامه ویژه جانبازان و معلولین


آغاز برنامه های هفته المپیک با برنامه ویژه جانبازان و معلولین

برنامه های ویژه هفته المپیک  با اجرای همایش المپیک، معلولین و ایثارگرانآغاز شد.
در این همایش که به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد و هییت ورزشهای همگانی یزد و با همکاری هییت جانبازان و معلولین  در سالن جانباز امامشهر برگزار شد، شرکت کنندگان در رشته های ورزشی تنیس روی میز، بسکتبال، جویو و دارت در رده آقایان و بانوان به رقابت پرداختند.
در پایان این همایش به ۳۰ نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا شد.