اعلام همكاري جمعيت هلال احمر استان با سازمان فرهنگي ، ورزشي شهرداري يزد

اعلام همكاري جمعيت هلال احمر استان با سازمان فرهنگي ، ورزشي شهرداري يزد


اعلام همكاري جمعيت هلال احمر استان با سازمان فرهنگي ، ورزشي شهرداري يزد

مدير عامل جمعيت هلال احمر استان يزد در ديدار با مدير عامل سازمان فرهنگي ، ورزشي شهرداري با اشار به ظرفيت هاي اين سازمان در فرهنگ سازي جامعه خواستار همكاري متقابل اين دو نهاد شد .

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ، ورزشي شهرداري يزد

مدير عامل سازمان فرهنگي ، ورزشي شهرداري يزد در اين ديدار تعامل اين سازمان و جمعيت هلال احمر را موجب افزايش خدمات به شهروندان و ارائه نظرات كارشناسي و راهكارهاي مختلف در جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي فعاليت هاي هر دو نهاد دانست .

سيد حسن حسيني با تأكيد بر نقش اساسي هلال احمر در كاهش آسيب هاي اجتماعي ، آموزش جوانان و اشاعه روحيه همدلي و نوع دوستي در افراد جامعه در زمينه همكاري و استفاده از خدمات متقابل قول مساعد داد .

مدير عامل جمعيت هلال احمر استان نيز در اين ديدار عنوان كرد : با توجه به حضور مؤثر سازمان فرهنگي ، ورزشي در شهرداري يزد و ارائه خدمات متنوع آن ، اين همكاري مي تواند موجب توسعه خدمات بهتر به بخش جوان جامعه و نيز رشد فرهنگ اجتماعي در بين مردم شود .

حميد پارسائيان در ادامه خاطر نشان كرد : با استفاده از ظرفيت هاي دو نهاد مي توان از سرمايه هاي موجود و جوانان در بحث هاي مختلف آموزشي ، فرهنگي و اجتماعي بهره برد .

وي با اشاره به برگزاري يادواره شهدا امدادگر هلال احمر استان يزد در اسفند ماه سال جاري خواستار همكاري و هماهنگي سازمان فرهنگي ، ورزشي شهرداري براي برگزاري هر چه بهتر اين مراسم شد .