اعلام اسامی برندگان همایش پیاده روی

اعلام اسامی برندگان همایش پیاده روی


اعلام اسامی برندگان همایش پیاده روی

اسامی برندگان همایش پیاده روی اعلام شد

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد، برندگان همایش پیاده روی خانوادگی 11 مهرماه پس از قرعه کشی اعلام گردید.

دشتی مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد ضمن تشکر از شهروندان جهت حضور در همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی گفت: قرعه کشی دو دستگاه پراید در حضور شهروندان صورت گرفت و به دلیل اینکه فرصتی جهت قرعه کشی بقیه جوایز نبوده است با حضور نمایندگان نیروی انتظامی، مخابرات، بانک رسالت، و سازمان فرهنگی ورزشی انجام و طبق جدول ذیل اسامی برندگان اعلام می گردد.

ضمنا از فرماندهی نیروی انتظامی، مدیریت بانک قرض الحسنه رسالت، و سایر دستگاه ها و همچنین اهدا کنندگان جوایز تشکر می نماییم که ما را در این کار یاری نمودند.

لازم به ذکر است جوایز روز پنج شنبه  24 مهرماه  ساعت 9 صبح طی مراسمی در فرهنگسرای شهرداری(تالار شهر) واقع در بلوار شهید صدوقی با حضور مسئولین به برندگان اهدا خواهد شد.

                         

ردیف

نام ونام خانوادگی

کد ملی

جایزه

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

جایزه

1

شایسته خاکی

4430785521

مشهد

95

فاطمه باقری حجت آبادی

5519919852

دوچرخه

2

روپاک یوسف

4420108177

مشهد

96

ناهید دهستانی بنستانی

5619822869

دوچرخه

3

کاظم اسدی زارچ

4432693304

کربلا

97

عارفه باغ نوی

4420480701

کاپشن شلوار

4

حکیمه ملانوری شمسی

4432334800

کاپشن شلوار

98

پروین غلام زاده عباسی اناری

4420116773

کاپشن شلوار

5

ابوالفضل معصوم هنزائی

4421043915

کربلا

99

مهدی سرسنگی علی آباد

4459897490

مشهد

6

مرتضی زارع احمد آبادی

4431400672

مشهد

100

زهرا عبادیان

4420609613

حج

7

علیرضا صدری

4431875621

کاپشن شلوار

101

فریبا دشتی خویدکی

4420344741

کربلا

8

رضا شقازی

4422101161

مشهد

102

الهه دهقانی محمد آبادی

4420872470

دوچرخه

9

مطهره شرافت زارچ

5510008814

کاپشن شلوار

103

محمد صالح رشیدی عز آبادی

4422307932

دوچرخه

10

محمد سپهر زارع حسین آبادی

4421633399

حج

104

معصومه دهقان دهنوی

4433162477

کربلا

11

ذبیح الله مرادی مزرعه نو

0451122135

کاپشن شلوار

105

مریم برزگربفروئی

4432277068

دوچرخه

12

حامد علیخانی

4421077216

مشهد

106

ابوالفضل زارعیان ارنان

4421341932

دوچرخه

13

ناصر شهپر

1283597640

کاپشن شلوار

107

عباس طایفی نصر آبادی

4459923221

کاپشن شلوار

14

محمد هادی آقایی

4459946513

دوچرخه

108

ابوالفضل حاتمی پورهنزائی

4430621160

کاپشن شلوار

15

مجید پور محمدی

4433301191

دوچرخه

109

میثم جعفری پور

4433627143

دوچرخه

16

امیر علی زارع رحیم آبادی

4422254332

دوچرخه

110

فاطمه تقدیری یزد

4420918160

دوچرخه

17

حسین حدادی

4433266299

کربلا

111

محمود عزیزی بار جینی

4431949895

کاپشن شلوار

18

سیدهادی باقری فهرجی

4433684619

مشهد

112

ماشاا. مزرعه آخوند

4459371911

دوچرخه

19

محمد حسین رحمانی شمسی

4432810981

مشهد

113

آیدا خلیلی فراشاه

4421646342

دوچرخه

20

امیر محمد زمانی

3080283716

کاپشن شلوار

114

زینب برکم

4420083220

دوچرخه

21

محمد رضا زارع ارنانی

4469911178

دوچرخه

115

سید شهاب الدین وزیریان

4431752250

کاپشن شلوار

22

رقیه نیازی تو نوری

0902579002

دوچرخه

116

علیرضا زارع مهرجردی

4489965869

کلاه ایمنی و لغت نامه

23

علی اکبر جوان نژاد

4431499768

کربلا

117

مجید امینی

4432750294

دوچرخه

24

مرجان معین قفقازی

5569929991

دوچرخه

118

حسین قاسمی چفته

4449370491

کاپشن شلوار

25

هانیه دهقانی محمود آبادی

4421119032

کاپشن شلوار

119

نصرت فلاح ندنی

5619946355

دوچرخه

26

علی مروتی

0049823027

مشهد

120

عرفان کارگر بیده

4420992468

کربلا

27

علی اصغر زارع ابراهیم آباد

4432256206

کاپشن شلوار

121

رمضان زارع ارنانی

4469542830

دوچرخه

28

علیرضا شاهدی گاو افشادی

4433178705

کاپشن شلوار

122

صدیقه قاسمیان فتح آبادی

3149261341

دوچرخه

29

علی محمد بناد کوکی

5529466559

مشهد

123

فریبا شارق

4420500190

کربلا

30

فاطمه دهقان نیری

4420581387

دوچرخه

124

فاطمه لری مادوانی

5430047694

کاپشن شلوار

31

ذبیح الله احمدی پناه

4433153907

کاپشن شلوار

125

عباس ابول منصوری نجم آباد

0452403960

دوچرخه

32

محسن تقدیر

4433381500

مشهد

126

صبا حکیم پور

4421977632

کاپشن شلوار

33

مطهره زینل نیا طوسی

4420916214

کربلا

127

محمد دانش

4420668921

کاپشن شلوار

34

معین توکلی کمکوئی

4422040103

کربلا

128

علی زارعزاده مهریزی

4460083779

کربلا

35

ریحانه بابایی دره

4421348244

کلاه ایمنی و لغت نامه

129

ثنا احمد پور

4421813478

دوچرخه

36

زهرا باقری بیدا خویدی

0321799895

کاپشن شلوار

130

داود آخوندی

5529904440

دوچرخه

37

معصومه زارع رشکوئیه

5529833705

کربلا

131

احمد رضا دهقان چناری

4469861413

کاپشن شلوار

38

حلیمه اسحقی

4433420761

کربلا

132

فخری حاجی عبد الهی

0056538065

دوچرخه

39

معصومه ملا نوری شمسی

5519897352

کاپشن شلوار

133

فاطمه فاتح

1249911788

کلاه ایمنی و لغت نامه

40

سحر درخشان مبارکه

4420295325

کاپشن شلوار

134

فرشته دهقانی فیروز آبادی

4480024255

حج

41

مهدیه پور طالبی همت آباد

4432445841

دوچرخه

135

زهرا خواجه افضلی

4421105805

دوچرخه

42

علیرضا بمانی هنومرور

4420631244

دوچرخه

136

سید محمد ابویی مهریزی

4422064363

دوچرخه

43

نازنین زینب چاه سرخی

4422172638

مشهد

137

حمید رضا فلکیان

4431722416

کاپشن شلوار

44

محمد رضا شایق

4432430370

دوچرخه

138

علی زارع

4431567471

دوچرخه

45

عصمت شاکری خبر

3149262321

دوچرخه

139

محمد رضا غلامیان هدش

4420715855

دوچرخه

46

یاسا اکبری

4421296414

کاپشن شلوار

140

علی محمد همایونی

4432599200

کلاه ایمنی و لغت نامه

47

لیلی بخشی

5639874082

کاپشن شلوار

141

اعظم باغشاهی

4432689781

مشهد

48

فاطمه مختاری حسن آباد

4420540354

دوچرخه

142

محمود میر جلیلی ابراهیم آباد

5519579784

دوچرخه

49

سارا احمدی کیا

4421787752

کربلا

143

حدیثه بهشتی

4422147501

مشهد

50

عصمت مسعودی ندوشن

4433223931

مشهد

144

اعظم لازمی

4432315547

دوچرخه

51

سبحان بهشتی زاده

4421284440

کاپشن شلوار

145

فاطمه صمصامی

4421642320

دوچرخه

52

احمد فتاحی

4431710183

کاپشن شلوار

146

سید علی صنعیی

4432227427

مشهد

53

فاطمه رعیتی شوازی

4459458837

دوچرخه

147

فاطمه روزبه

2410229441

دوچرخه

54

مرضیه کوچه باغی گاوافشاد

4432655631

دوچرخه

148

معصومه شافعی

1940090199

دوچرخه

55

حدیث ادیب فر

4421235288

حج

149

سیده فائزه حسینی زاده

4420455373

کربلا

56

عرفان حبیبی

4421264083

مشهد

150

زهرا اکبری طزرجانی

4432693916

کاپشن شلوار

57

زهرا دهقان طزرجانی

4459559765

کاپشن شلوار

151

مهدی ابویی مهریزی

4469203688

کاپشن شلوار

58

بی بی زهرا رضوی آسفیچی

5619916987

دوچرخه

152

محمد مهدی کریمی زارچی

4421157872

دوچرخه

59

احسان درود گاهی

4469931314

مشهد

153

محمد رضا دلاوری پور

4433392731

دوچرخه

60

رضا شهیدی زندی

4431660380

دوچرخه

154

محمد حسین زارعی فتح آبادی

4420936398

کاپشن شلوار

61

امیر حسین راد

4469641741

مشهد

155

محمد منصوری پور

4433357448

مشهد

62

هستی امینی بهابادی

4421959464

دوچرخه

156

ماشاا.. حقیقت خواه

4432559837

دوچرخه

63

هادی مرادی پور

4421094781

مشهد

157

حسام الدین کارچی

4420966361

کاپشن شلوار

64

محمد پیش خوان طزرجانی

4432647213

دوچرخه

158

سید حسین دهقان

4430549941

دوچرخه

65

ام البنین غلامرضایی

1370685378

دوچرخه

159

اعظم بابایی فخر آبادی

4430667217

کاپشن شلوار

66

محسن شیر محمدی

4479789294

دوچرخه

160

 

4420504206

اقلام ورزشی

67

محمد حسین عقیلی مهریزی

4469720216

مشهد

161

محمد ده شیری

5529888186

اقلام ورزشی

68

عزت دریا باز

4432145730

دوچرخه

162

جعفر دهقان کولابی

0311593380

اقلام ورزشی

69

برات بخشی

5639887613

کربلا

163

هدی حیایی

4421967572

اقلام ورزشی

70

ابوالفضل دشتی

4421218359

حج

164

 

4459883041

اقلام ورزشی

71

خدیجه صالح بیک

4431717765

دوچرخه

165

اصغر دهقانی سانیج

4459389746

اقلام ورزشی

72

نسرین صالحی

1200016998

دوچرخه

166

امیر حسین حسینیان ابرقوئی

4421892645

اقلام ورزشی

73

             فریبا دهقان

4420776633

اقلام ورزشی

167

محمد برزگری فیروز ابادی

4489767218

اقلام ورزشی

74

زهرا صادقی

2291910515

اقلام ورزشی

168

فاطمه متولی

4269882549

اقلام ورزشی

75

امیر علی زارع عبدالهی

4421926620

اقلام ورزشی

169

صغری ذاکری ندوشن

4459871467

اقلام ورزشی

76

فرح ناز زارع سخویدی

1753102340

اقلام ورزشی

170

مرضیه کارگر حاجی ابادی

44200023597

اقلام ورزشی

77

فائزه عرب منگابادی

4420460075

اقلام ورزشی

171

 

5510003414

اقلام ورزشی

78

نجمه سربازی اناری پور

4432864931

اقلام ورزشی

172

امید اکبری

4422059629

اقلام ورزشی

79

مسعود مفوضی(تغغیر دارد)

4431114335

اقلام ورزشی

173

معصومه حسانی (تغییر دارد)

4420009721

اقلام ورزشی

80

زهرا حاجی زاده تقی ابادی

5619964833

اقلام ورزشی

174

مسلم زارع ابراهیم اباد

4469976571

اقلام ورزشی

81

ابوالفضل لطفی کهدوئی

4421119644

اقلام ورزشی

175

طیبه زاده شورکی

4432213701

اقلام ورزشی

82

محسن توکلی حسن اباد

5519621411

اقلام ورزشی

176

ابوالفضل جمالی

4421188549

اقلام ورزشی

83

علی نظری

2539506800

اقلام ورزشی

177

احمد رضا خیر اندیش

4422047345

اقلام ورزشی

84

حسین خواجه زاده طزنجی

4460026473

اقلام ورزشی

178

بی بی سمیه حقیر السادات طزنجی

4432461632

اقلام ورزشی

85

مهناز جمشیدی

0077305701

اقلام ورزشی

179

محمد حیدری اتا بک

4420659041

اقلام ورزشی

86

اعظم السادات میری صالح اباد

4459905655

اقلام ورزشی

180

پرهام نظری

4422269003

اقلام ورزشی

87

ابوالفضل عاصم

4422354646

اقلام ورزشی

181

نعیم خالصی

3020112214

اقلام ورزشی

88

محمد سپهر زارع حسین ابادی

4421633399

اقلام ورزشی

182

سمیراء السادات سلمانی بنادک

4433497071

اقلام ورزشی

89

امیر حسین ابوطالبی نصر اباد

4421224723

اقلام ورزشی

183

غلامعلی باغبانی

5529914993

اقلام ورزشی

90

محمد رسول ثابت

4431795529

اقلام ورزشی

184

مهدی ایران نژاد

4072765775

اقلام ورزشی

91

احسان محمدی عزیز ابادی

4470042234

اقلام ورزشی

185

محمد علی کارگر مزرعه ملا

0036364800

اقلام ورزشی

92

اصغر دستجردی

5529692222

اقلام ورزشی

186

علی زارع خورمیزی

4469723614

اقلام ورزشی

93

محمد حکیمیان (تغییر دارد)

4433001929

اقلام ورزشی

187

یکتا مظفری

4421816299

اقلام ورزشی

94

نیایش کلمندی

4422447394

اقلام ورزشی