اعضای جدید شورای سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد معرفی شدند

اعضای جدید شورای سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد معرفی شدند


اعضای جدید شورای سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد معرفی شدند


درنشستی با حضور رئیس شورای شهر، شهردار و معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد اعضای جدید شورای سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد معرفی شدند.


در این جلسه از خدمات و تلاش های «دکتر احمد پهلوانیان»،« مجید جوادیان زاده» و «دکتر فخرالسادات خامسی هامانه» تقدیر شد.
همچنین  «دکتر بابک صابری» نویسنده و مترجم کتاب های کودک و نوجوان، «عباسعلی میرحسینی» مربی سابق تیم ملی والیبال و مدیر عامل فعلی تیم والیبال شهداب یزد و «محسن حاجی سعید» رئیس هیئت مدیره کانون راهنمایان گردشگری ایران به عنوان اعضای جدید حکم انتصاب خود را دریافت کردند.