اعضای جدید شورای سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد معرفی شدند

اعضای جدید شورای سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد معرفی شدند


درنشستی با حضور رئیس شورای شهر، شهردار و معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد اعضای جدید شورای سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد معرفی شدند.


در این جلسه از خدمات و تلاش های «دکتر احمد پهلوانیان»،« مجید جوادیان زاده» و «دکتر فخرالسادات خامسی هامانه» تقدیر شد.
همچنین  «دکتر بابک صابری» نویسنده و مترجم کتاب های کودک و نوجوان، «عباسعلی میرحسینی» مربی سابق تیم ملی والیبال و مدیر عامل فعلی تیم والیبال شهداب یزد و «محسن حاجی سعید» رئیس هیئت مدیره کانون راهنمایان گردشگری ایران به عنوان اعضای جدید حکم انتصاب خود را دریافت کردند.