اعزام تیم بسکتبال به مسابقات کارگری گشور

اعزام تیم بسکتبال به مسابقات کارگری گشور


اعزام تیم بسکتبال به مسابقات کارگری گشور

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد تیم بسکتبال اعزامی به مسابقات کارگری کشوری که در استان اصفهان در حال برگزاری است، تیم استان مرکزی را با نتیجه 70 بر 33 شکست دادند.