اعتماد یا سوء ظن همسران در هفتاد و دومین نشست موضوعی

اعتماد یا سوء ظن همسران در هفتاد و دومین نشست موضوعی


اعتماد یا سوء ظن همسران در هفتاد و دومین نشست موضوعی

هفتاد و دومین نشست از سلسله نشست های موضوعی سبک زندگی اسلامی چهار شنبه این هفته ( 27 بهمن ماه - ساعت 18:30) در فرهنگسرای شهرداری یزد برگزار می گردد.

در این نشست دکتر ناصر محمدی به موضوع " اعتماد یا سوء ظن همسران " می پردازد.
سلسله نشست های موضوعی سبک زندگی اسلامی بصورت هفتگی از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار می گردد و حضور شهروندان در این نشست ها رایگان و آزاد می باشد.