آشنایی دانش آموزان با فعالیت های سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

آشنایی دانش آموزان با فعالیت های سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد


آشنایی دانش آموزان با فعالیت های سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

آشنایی دانش آموزان با فعالیت های سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد
دانش آموزان هنرستان شهید چمران با حضور در سازمان اجتماعی فرهنگی ورزشی شهرداری یزد با برنامه های این سازمان آشنا شدند.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، دانش آموزان هنرستان شهید چمران با حضور در سازمان اجتماعی فرهنگی ورزشی شهرداری یزد با برنامه های این سازمان آشنا شدند.
از جمله برنامه های دانش آموزان در این سازمان، دیدار با رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد بود که عباس ملازینلی دانش آموزان را آینده سازان ایران اسلامی برشمرد و گفت: دانش آموزان که سرمایه های کشور هستند باید خود را به آگاهی ها و داشته های فرهنگی کشور تجهیز کنند که در این راستا نیاز است که به سواد رسانه ای نیز توجه ویژه و خاصی صورت گیرد.
وی از دیگر موارد مهم که دانش آموزان باید به آن مجهز شوند را مطالبه گری در خصوص مسائل مختلف اشاره کرد و افزود: دانش آموزان باید بیاموزند که هر گونه شایعه و مطلب ناصواب را به سادگی باور نکنند و با پیگیری و اطلاع دقیق اطلاعات را رصد کنند.
لازم به ذکر است که در این دیدار دانش آموزان هر گونه سوال و مسئله ای در خصوص فعالیت های سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی یزد داشتند مطرح و رئیس این سازمان به سوالات آنها پاسخ داد.