اسامی برندگان مسابقه روز شوراها اعلام شد.

اسامی برندگان مسابقه روز شوراها اعلام شد.


اسامی برندگان مسابقه روز شوراها اعلام شد.

در جلسه ای با حضور مدیر عامل محترم سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد جناب آقای محمد رضا دشتی،  نماینده محترم حراست شهرداری یزد ، مسئول فرهنگی سازمان(آقای ثواچه) و مسئول روابط عمومی سازمان(آقای حسینی مرام) در تاریخ 17/2/94 برگزار گردید و از تعداد 600 پیامک صحیح ارسال شده پس از قرعه کشی به ده نفر جایزه ویژه ای به رسم یاد بود اهدا خواهد شد.

گفتنی است این مسابقه به مناسبت روز شوراها در سطح کل ادارات و مناطق شهرداری یزد برگزار شده است.

که به شرح ذیل میباشد:

  1. شماره 9979 *** 0910
  2. شماره 6392 *** 0913           
  3. شماره 0058 *** 0913
  4. شماره 4010 *** 0913
  5. شماره 4941 *** 0913
  6. شماره 3013 *** 0913
  7. شماره 1569 *** 0913
  8. شماره 4293 *** 0930
  9. شماره 4183 *** 0939
  10.  شماره 4796 *** 0910

افراد میتوانند جهت دریافت جوائز خود به سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری واقع در میدان آزادی ابتدای بلوار شهید صدوقی فرهنگسرای شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن 37254444 – 09137740942 آقای طهان تماس حاصل فرمایند.