اسامی برندگان سفربه مشهد مقدس در جشن روزه اولی ها

اسامی برندگان سفربه مشهد مقدس در جشن روزه اولی ها


اسامی برندگان سفربه مشهد مقدس در جشن روزه اولی ها

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد اسامی برندگان سفر به مشهد مقدس در جشن روزه اولی ها که به قید قرعه به 110 نفر اهداء خواهد به شرح زیر میباشد:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

نام مدرسه

1

مهلا السادات میرحسینی زاده

سید حسین

هادی

2

زهرا شاکری

میزا محمود

سمانه

3

زهرا میر حسینی

احمد

شهید میرحسینی

4

ندا بیشه

محمد حسین

دهم فروردین

5

بهار حاتم پور

محمد علی

مفتح

6

زهرا حسن رضائیان

علیرضا

مفتح

7

مطهره زارع

محمد

سمانه

8

ریحانه خوشدل

اسماعیل

ولایت

9

ریحانه عربی قربه علی

محسن

سیدالشهداء

10

فاطمه گل محمدی

محمدرضا

حاج محمدمهدی یاوری

11

فاطمه اکبر پور

علیرضا

لغوی

12

فرحناز حاجی حسینی هدش

محمدحسین

شهید منگلی

13

فاطمه السادات دشتکی

سید جعفر

شهید پارسائیان

14

فاطمه زارع زاده

مظفر

امام موسی کاظم {ع}

15

الهه منتظری

غفار

حسین وفاطمه

16

فاطمه ا لسادات طباطبائی

سید روح ا..

شهید پارسائیان

17

حدیث میرحسینی

امیر

شهید میرحسینی

18

ستایش دهستانی

محمدرضا

سیدالشهداء

19

فاطمه سلیمی

محمد حسین

حسین وفاطمه

20

سپیده خلیل زاده

محمد حسن

ا لزهرا

21

ستاره کریمی

مرتضی

پاپلی

22

نازنین زهرا راعی

محمدحسین

امام موسی کاظم {ع}

23

مبینا اکبریان هنزائی

رضا

ولایت

24

سیده مطهره حسینی نسب

سید محمد حسین

حسین وفاطمه

25

نازنین سلطانی

سعید

حضرت جوادالائمه

26

مهشید رستمی

علیرضا

طالقانی

27

فاطمه ارثی

علیرضا

صغری کوچک

28

الناز ستارزاده

عباس

سیدالشهداء

29

مینا دهقان

سعید

22بهمن

30

محیا سلطانی

کاظم

طلوع

31

هانیه تیموری

حمیدرضا

طالقانی

32

فاطمه فرقانی

محمد

حضرت خدیجه

33

یا سمن ملا رمضانی

علی

مهدی لوزایانی

34

فاطمه نایب

یاسر

صغری کوچک

35

صدیقه غدیری

محمدرضا

محمدیه

36

زینب ا لسادات موسوی

سید محمد

مهدی نور ایمانی

37

معصومه محمدی

مهدی

الهام منشی زاده

38

مینا کارگر

محمود

ا لزهرا

39

هانیه احسانی فر

محمدحسین

حاج محمدمهدی یاوری

40

الهه میر عبدا لهی

محمد جواد

عفت

41

حنانه میمندی

علیرضا

مارکار

42

فاطمه زابلی

ابوالفضل

منشی زاده

43

فاطمه زهرا زارع زاده

مصطفی

شهید محتاجعلی

44

زهرا توکلی

ابوا لقاسم

سمانه

45

مریم میر جلیلی

محمد رضا

طاهری

46

یاسمن کارگر حاجی آبادی

سلمان

شعبان

47

بی بی زهرا هاشمی

سید رضا

شهید منگلی

48

مینا کلانتری

محمد حسین

اکبر زاده

49

زهرا ا لسادات موسوی

سید حسن

فطمه ا لزهرا

50

فاطمه صادقی ندوشن

علیرضا

اکبرزاده

51

فائزه خبیری

ابوالفضل

هادی

52

الهه سرخوش

علی محمد

ام البنین

53

هانیه تقی زاده

علی محمد

مهدی نور ایمانی

54

ریحانه اشرف زاده

حجت ا...

قائمیه

55

ناهید طحان

حمید رضا

لغوی

56

ریحانه صادقی فرد

محمد

راضی {1}

57

مینا شمسی

حسن

حضرت رقیه

58

فاطمه السادات میرحسینی

سید محمد حسین

هادی

59

مهدیس جعفری

ابوا لفضل

عالیه جبروتی

60

فاطمه خبیری

ابوا لفضل

هادی

61

زهرا خانی سروعلیا

هدایت

دهم فروردین

62

فاطمه ممیجی

محمد علی

مهدی نور ایمانی

63

حدیث باغستانی

محمد رضا

لغوی

64

نازنین خسرو وفا

مهدی

صغری کوچک

65

ساجده فلاح کذای

قاسم

دهم فروردین

66

هما حاجی مقصودی

حسین

احمد کاظمی {2}

67

حافظه هیلیان

مهدی

سیدالشهداء

68

سیده مهشید موسوی

سید حسین

اکبرزاده

69

فاطمه عسکری کهدوئی

محمد حسین

اکبرزاده

70

مرجان دژپسند

صادق

جواد الائمه

71

علی رمضانی

محسن

شاهد آقا

72

محمد رضاشریفی

کاظم

نیک پور

73

محسن پور آبیار

محمد جواد

شاهد آقا

74

محمد مختاری شمسی

محمد کاظم

دانش پژوه

75

حسین تیموری

محمد رضا

صالحی زاده

76

سبحان امینی

رضا

نیک پور

77

سید هادی رنجبر

سید علیرضا

نیک پور

78

سجاد برهانی

وحید

دانش پژوه

79

ابوالفضل صالحی

ناصر

دانش پژوه

80

ابراهیم باقری

محمد حسین

صادق

 

افراد منتخب میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل مشخصات با شماره تلفن 37254444 – سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد یا 09137740942- آقای طحان تماس حاصل فرمایند.

ضمنا 30 نفر باقیمانده از دانش آموزان مدارس شهرستان ها میباشند که اسامی آنها بعدا" اعلام میشود.