از کارگاه گالری شهری اولین جشنواره ملی پارچه‌ فجر یزد بازدید شد

از کارگاه گالری شهری اولین جشنواره ملی پارچه‌ فجر یزد بازدید شد


از کارگاه گالری شهری اولین جشنواره ملی پارچه‌ فجر یزد بازدید شد

از کارگاه  گالری شهری اولین جشنواره ملی پارچه‌ فجر یزد بازدید شد

عباس ملازینلی رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی به همراهی آقای زارع زاده قائم مقام سازمان و آقای محسنی زاده مسول تحقیق و توسعه سازمان از کارگاه گالری شهری بازید کردند.
در این بازید دکتر ابوالفضل داوودی دبیر اجرایی این جشنواره از روند اجرایی این کارگاه توضیحات لازم را ارائه نمود.