اردوهای جهادی در مناطق سیل زده

اردوهای جهادی در مناطق سیل زده


اردوهای جهادی در مناطق سیل زده

 اردوهای جهادی در مناطق سیل زده نیازمند کمکهای مردمی و نیروی متخصص (پزشک - استاد بنا - روحانی - گچ کار - مستندساز - کاشی کار - کارآفرین - برق کار ) میباشند.

شماره حساب کمکهای نفدی  ۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۸-۶۵۷۰ به نام مرکز نیکوکاری امام حسن (ع) و جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09140884913 تماس بگیرید.