ارائه خدمات بهداشتی و سلامتی رایگان در رویداد های شهری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

ارائه خدمات بهداشتی و سلامتی رایگان در رویداد های شهری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد


ارائه خدمات بهداشتی و سلامتی رایگان در رویداد های شهری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

ارائه خدمات بهداشتی و سلامتی رایگان در رویداد های شهری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد


سیدعلی اکبر موسوی ندوشن سرپرست مرکز بهداشت شهرستان یزد با حضور در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری با عباس ملازینلی رئیس این سازمان و الهه جورابی عضو شورای شهر یزد دیدار کرد.
موسوی ندوشن در این دیدار با اشاره به   پتانسیل های مرکز بهداشت شهرستان، نسبت به افزایش همکاری با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در حوزه ارائه خدمات رایگان بهداشتی، سلامتی و مشاوره ای به شهروندان اعلام آمادگی کرد.