اختتامیه سومین دوره المپیاد ورزشی محلات یزد

اختتامیه سومین دوره المپیاد ورزشی محلات یزد


اختتامیه سومین دوره المپیاد ورزشی محلات یزد

اختتامیه سومین دوره المپیاد ورزشی محلات شهر یزد با حضور ورزشکاران و مسئولان در سالن ورزشی شهید صدوقی برگزار گردید.

در این دوره از مسابقات 1490 ورزشکار زن و مرد در 7 رشته تیمی و انفرادی طی 20 روز با یکدیگر به رقابت پرداختند.

رشته

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

والیبال آقایان

تیم کانون والیبال آزادگان نعیم آباد

زنده یاد قطب الدینی

شهدای ابرندآباد

والیبال بانوان

تیم کارگران

تیم شهید دهقان

تیم جانباز

هندبال آقایان

تیم آرمان پاد سیدالشهدا

تیم مسکن و شهرسازی

تیم امیرآباد

هندبال بانوان

تیم بافق الف

تیم کاشانی

تیم بافق ب

هفت سنگ بانوان

تیم امید

تیم شهید نصیری

تیم آزادی

طناب کشی بانوان

تیم بافق الف

تیم لیلی

تیم بافق ب

تیراندازی آقایان

مبتدی

سیدعلی اصغر مدرسی

مهدی فروتن

حامد نخعی

حرفه ای

کیوان نفیسی

علی زارع

یوسف محمدی

تیراندازی بانوان

مبتدی

هانیه رجبیان

عاطفه دانش

 خدیجه حسینی نسب

حرفه ای

فرزانه مستقلچی

آتنا صبوری

فتانه دارابی

دارت آقایان

علیرضا خالقی

محمد فاضلی

حمید غفاری

دارت بانوان

مهناز پاکزاد

فائزه میرشمسی

محبوبه بارانی