اختتامیه "سومین جشنواره قصه گویی چلّه قصّه ها"

اختتامیه "سومین جشنواره قصه گویی چلّه قصّه ها"


اختتامیه "سومین جشنواره قصه گویی چلّه قصّه ها"

 اختتامیه "سومین جشنواره قصه گویی چلّه قصّه ها" شنبه ۲۹ آذرماه ساعت 20  پخش زنده از صفحه اینستاگرام @YAZD_FARHANGبرگزار میشود.