اختتامیه دوازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

اختتامیه دوازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی


اختتامیه دوازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

 
همراه با اهداء جوایز به نفرات برگزیده
 
جمعه ۱۵ اسفندماه ساعت 18:30