اختتامیه جشنواره فصلی رسانه های استان یزد

اختتامیه جشنواره فصلی رسانه های استان یزد


اختتامیه جشنواره فصلی رسانه های استان یزد

اختتامیه جشنواره فصلی رسانه های استان یزد در روز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۹۸ ساعت:۱۹:۳۰ درنمایشگاه کتاب و مطبوعات استان یزد برگزار میشود.