اختتامیه جشنواره فصلی رسانه های استان یزد

اختتامیه جشنواره فصلی رسانه های استان یزد

اختتامیه جشنواره فصلی رسانه های استان یزد در روز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۹۸ ساعت:۱۹:۳۰ درنمایشگاه کتاب و مطبوعات استان یزد برگزار میشود.