اجرای گروه سرود گلبانگ در باغ دولت آباد

اجرای گروه سرود گلبانگ در باغ دولت آباد


اجرای گروه سرود گلبانگ در باغ دولت آباد

 گروه سرود گلبانگ یزد با حضور همشهریان و مهمانان نوروزی درباغ دولت آباد یزد به اجرای برنامه پرداختند. سرود های خیابانی در ایام نوروز از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در نقاط مختلف شهر اجرا می گردد.