اجرای طرح ورقی از کویر در شهر یزد

اجرای طرح ورقی از کویر در شهر یزد


اجرای طرح ورقی از کویر در شهر یزد

 اجرای طرح ورقی از کویر در شهر یزد
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از اجرای طرح «ورقی از کویر» با هدف معرفی کتاب های نویسندگان یزدی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، عباس ملازینلی با بیان این مطلب افزود: بر اساس این طرح هر 15 روز یکبار، یکی از کتاب های نویسندگان یزدی در قالب تبلیغات شهری، موشن گرافیک، کلیپ های جذاب رئال و سایر روش های اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به عموم شهروندان یزدی معرفی می شود.
وی با بیان اینکه اجرای طرح ورقی از کویر به مدت یک سال ادامه خواهد یافت، تاکید کرد: هدف از اجرای این طرح افزایش سرانه مطالعه کتاب و آشنایی شهروندان یزدی با نویسندگان یزدی است.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد خاطرنشان کرد: انتظار داریم با تبلیغاتی که برای کتاب ها در سطح شهر و شبکه های اجتماعی انجام می شود، فروش کتاب ها بیشتر شود تا کمک رسان نویسندگان یزدی باشیم.