اجرای سرودهای خیابانی در شهر تاریخی یزد

اجرای سرودهای خیابانی در شهر تاریخی یزد


اجرای سرودهای خیابانی در شهر تاریخی یزد

 
 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در راستای ارتقای نشاط عمومی و ایجاد محیطی شاد در شهر هم برای شهروندان و هم برای مسافران نوروزی نسبت به برگزاری سرودهای خیابانی در نقاط مختلف شهر اقدام کرده است. 
 
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، در این برنامه 5 گروه  سرود در ساعات 11 و 17 هر روز در میدان امیرچخماق، مسجد جامع، میدان باغ ملی، زندان اسکندر اجرا دارند.
گفتنی است، این گروه های  12 نفره از هنرمندان استان با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی و فاصله ی اجتماعی به اجرای سرود می پردازند.