اجرای برنامه های نوروزی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی در گذر مازاریها

اجرای برنامه های نوروزی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی در گذر مازاریها


اجرای برنامه های نوروزی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی در گذر مازاریها

برنامه های نوروزی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد تا پایان تعطیلات در گذر هنر و فرهنگ مازاریها ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد،  برنامه های نوروزی این سازمان شامل سرود ها و تئاتر های خیابانی، پرفرمنس آرت، نقاشیخط، نقاشی کاریکاتور، بازیها و مسابقات ورزشی و بازیهای بومی محلی تا پایان تعطیلات نوروزی  هر شب برای بازدید کنندگان این گذر اجرا می گردد.