ابلاغ به عنوان عضو شورای برنامه ریزی هفته قرآن و عترت استان یزد

ابلاغ به عنوان عضو شورای برنامه ریزی هفته قرآن و عترت استان یزد


ابلاغ به عنوان عضو شورای برنامه ریزی هفته قرآن و عترت استان یزد

محمد رضا دشتی مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد به عنوان عضو شورای برنامه ریزی هفته قرآن و عترت استان یزد منصوب گردید.

هفته قرآن و عترت استان یزد از دوم تا هشتم بهمن ماه برگزار می گردد.