هیئت مدیره

 


۱- جمال الدین عزیزی - رییس
۲- سعید عبداللهی - عضو
۳- عباس ملازینلی - عضو
۴- ونوس عامری - ناظر و نماینده شورای اسلامی شهر