هیئت مدیره

 

 

جمال الدین عزیزی - رییس
   
سعید عبداللهی - عضو
   
ونوس عامری - ناظر و نماینده شورای اسلامی شهر
   
عباس ملازینلی - عضو