عمده فعالیت های واحد تبلیغات و فضاسازی  سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در سه بخش کلی به انجام می رسد.

در بخش اول مدیریت فضاهای تبلیغاتی اختصاص یافته به تبلیغات فرهنگی، آموزشی و ورزشی مدیریت می گردد. بهه بیان دیگر متقاضیان برون سازمانی اعم از موسسات ،آموزشگاهها، هیئات مذهبی، گروه های هنری ، برگزار کنندگان مجالس و ... با مراجعه به این بخش و ارائه مجوز های لازم در چارچوب ضوابط مشخص می توانند از فضای تبلیغاتی شهری استفاده نمایند. گفتنی است فضای تبلیغاتی مذکور به منظور حمایت از فعالیت های فرهنگی، آموزشی و ورزشی با حداقل اجاره بها در اختیار فعالان این سه حوزه قرار می گیرد.

در بخش دیگری از واحد تبلیغات شهری طی فرآیندی چند مرحله ای بنرهایی به مناسبت های ملی و مذهبی و همچنین با موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی در سطح شهر به نمایش عموم گذاشته می شود به عبارتی علاوه بر بزرگداشت مناسبتها، ارائه پیام هایی با مضامین اعتقادی، اخلاقی و تذکر دهنده و در عین حال امید بخش و نشاط آفرین از اهداف اصلی این بخش از واحد تبلیغات می باشد. تامین محتوی یا طرح اولیه، طراحی یا بازطراحی ، چاپ و نصب از اهم فرآیندهای این بخش است.

از دیگر فعالیت های واحد تبلیغات پیگیری نصب پرچم های الوان و پارچه نوشته ها در میادین اصلی شهر می باشد. این پرچم ها معمولا در اعیاد یا ایام سوگواری و با هدف ایجاد فضای متفاوت معنوی نصب می گردد.