رییس سازمان

 

 

عباس ملازینلی
 
 متولد: ۱۳۵۰/۰۳/۰۴
 
 تحصیلات:
 
 فیلم سازی و روابط عمومی
 
 سمت های پیشین:
 
 ۱-مشاور اطلاع رسانی استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری یزد
 
 ۲-مشاور هنری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد
 
 ۳-رییس و عضو هیئت امنای انجمن های هنرهای نمایشی یزد
 
 ۴-عضو هیئت مدیره انجمن متخصصان روابط عمومی استان یزد
 
 ۵-عضو شورای بازبینی و صدور پروانه نمایش استان