• Fri, 20 Jul 2018
  • find-prayer-time
  • weather-condition

مشاور ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد منصوب شد

مشاور ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد منصوب شد

مشاور ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد طی حکمی از سوی عباس ملازینلی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد؛ در حکمی از سوی ملازینلی، رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد سید حسین سید عربی به عنوان مشاور ورزشی این سازمان منصوب شد،  ابلاغیه این انتصاب با حضور شریعتی رییس اداره ورزش و جوانان توسط رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد  به ایشان اهدا شد.

قابل ذکر است ؛ سید حسین سید عربی ، مشاور سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، ریاست هیـات ورزش های همگانی شهرستان یزد و ریاست کمیته دوچرخه سواری یزد را برعهده دارد.