• Tue, 19 Jun 2018
  • find-prayer-time
  • weather-condition

برگزاری دوره آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع

برگزاری دوره آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع

به گزارش واحد آموزش،  اولین جلیه از دوره طرح تکریم ارباب رجوع  با حضور تعدادی از پرسنل شهرداری در محل علمی کاربردی شهرداری برگزار شد.

در این دوره که با استقبال بیش از 200 نفر از پرسنل روبرو شد، مسائلی نظیر اهمیت ارباب رجوع، جایگاه ارباب رجوع در شهرداری، انواع ارباب رجوع، تعریف مشتری مداری، انواع برخورد با مشتریان، تعریف مشتری مداری در سازمان، تغییر نیاز مشتری و مخاطب و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.